Ver val.

We hebben de nacht doorgebracht op de Rade de St. Pierre. Het was een prima ankerplek, maar St. Pierre is een triest gezicht. Het is aan het ontvolken en dat betekent ver val. Dat schijnt elders op Martinique ook te gebeuren. De overheid heeft ruim 200 verbeterprojekten opgestart, maar die zijn zo te zien door gebrek aan fondsen of belangstelling ook al weer tot stilstand gekomen, waardoor de algehele sfeer van verval extra versterkt wordt. Ongelooflijk jammer, dat die zinloze trek naar de steden zoveel mensen berooft van een prachtige leefomgeving. Dat hoorde toch bij het begin van de industrialisatie en kan vandaag toch heel anders.
We zijn nu op weg naar Dominica.